Werkwijze sales werving en selectie

Onze expertise; sales werving en selectie, executive search en sales headhunting, is voor ons puur mensenwerk en altijd maatwerk. Wij beperken ons tot het delen van de hoofdlijnen als het gaat om het toelichten van onze werkwijze. Tijdens een telefoongesprek en na een gesprek op uw kantoor bepaalt u samen met ons of wij als businesspartners matchen.

Uw werving en selectie aanvraag komt binnen

Als uw aanvraag binnenkomt dan nemen wij dezelfde dag contact op. Bij geen contact sturen we een mail met daarin een voorstel voor een (telefonische)afspraak ter kennismaking. Voordat we contact opnemen hebben we de aanvraag geanalyseerd. Het is voor ons prettig om alvast een goede briefing te ontvangen van de wervingsbehoefte. Met de beschikbare gegevens kunnen we vaak een goed inschatten of het invullen van de vacature(s) via ons een grote kans van slagen heeft.

Inventarisatie sales werving en selectie

De inventarisatiefase is wat ons betreft pas aan de orde indien u er het vertrouwen in heeft dat SPN – Sales Pro Nederland met har diensten van toegevoegde waarde kan zijn. Voordat we met deze fase starten is er overeenstemming tussen partijen over de manier van samenwerken, de financiële aspecten en de geschatte doorlooptijd. Omdat er vaak tijdens de inventarisatie fase bedrijfsgevoelige informatie wordt gedeeld nemen wij altijd een geheimhoudingsbeding op in de overeenkomst.

Sales werving

Per type opdracht is de manier van werven verschillend. Toch zien wij dat proactief searchen binnen en buiten ons netwerk, gecombineerd met gerichte arbeidsmarktcommunicatie, bijna altijd onderdeel zijn van onze diensten. Vaak werven wij uit naam van onze klant, en soms is het wenselijk om een anoniem wervingstraject te doorlopen. Grootschalige recruitment trajecten doen wij altijd uit naam van onze klant. Vanaf arbeidsmarktcommunicatieplan tot en met de eindselectie wordt dan door ons, en onze partners, bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd.

Sales selectie

Het sales wervingsproces is tot de selectie erg afhankelijk van de opdracht. De selectie daarentegen bevat altijd een 3 vaste elementen. 1. CV check op papier en online; 2. Telefonisch diepte interview van ongeveer 40 minuten; 3. Persoonlijk gesprek met potentiële shortlist kandidaten. De methodiek die wij gebruiken om in ieder geval deze stappen te doorlopen zorgt ervoor dat wij de kwaliteit van de kandidaten kunnen waarborgen. Afhankelijk van de wens en ons advies zijn er mogelijkheden om een persoonlijkheidsassessment, sales rollenspel of intelligentietest aan de procedure toe te voegen.

Succesvolle plaatsing

Als een kandidaat een arbeidsovereenkomst heeft getekend, en ook daadwerkelijk is gestart, dan rekenen wij het als een plaatsing. Waar wij voor ingehuurd worden is het realiseren van een succesvolle plaatsing! Wij streven naar een hoge Quality of Hire door sales mensen te bemiddelen die in 7 van de 10 gevallen tot de top 10 top performers behoren binnen de organisatie. ‘Leadership in sales’, ‘de grootte van de impact voor het bedrijf en haar klanten’ en ‘de omzet’ zijn bijvoorbeeld elementen die naar ons inzicht de Quality of Hire beïnvloeden.